Pauzeknop

De pauzeknop is een handig hulpmiddel om tijdelijk een lopende zaak of situatie op te schorten om redenen dat de lopende zaak of situatie nadien beter tot zijn recht komt.

Het is dus geen schande om gebruik te maken van de pauzeknop.

Het stikstofdecreet is nog niet (ver)-afgewerkt of het platteland en haar bewoners krijgen het parkendecreet en de natuurherstelwet op hun bord gegooid.

Er is een terechte vrees dat we met zijn allen gaan sukkelen in een situatie waar niemand om gevraagd heeft, waar niemand nog weet van waar het komt en waar niemand weet hoe we eruit gaan geraken. De doos van Pandora staat gereed om geopend te worden.

Nationale juridische kaders en rechtscultuur binnen de lidstaten kunnen de doos van Pandora openen. Het recente verleden bewijst dat natuurverenigingen over voldoende middelen, kennis en macht beschikken om wanneer en waar dan ook op het platteland het algemene juridische kader van deze dossiers te gebruiken om verder te gaan dan initieel bedoeld. Kijk maar even naar Duitsland, daar is stikstof geen issue.

Er is niemand gebaat met politiek stratego, met beschuldigingen over en weer, met fake news. Iedereen is ervan overtuigd dat maatregelen ten gunste van het klimaat noodzakelijk zijn. Iedereen heeft graag een toegankelijk bos of landschapspark in de directe omgeving. Daarvoor is een bevraging om een draagvlak aan te tonen niet nodig. Wat we wel nodig hebben en hiervoor focussen we op de landbouw is rechtszekerheid en kennis van de impact van de maatregelen.

De impact van deze drie genoemde dossiers op het socio-economisch weefsel op het platteland of zoals je wilt, het buitengebied, is onvoldoende onderzocht en dus ongekend.

Klimaatrobuuste maatregelen uitwerken vereist creatieve transitiemaatregelen op bedrijfsniveau en sectorniveau.

Naast de effecten op het verdienmodel en verdienvermogen zijn er de effecten op de sociale impact, zoals de onzekerheid die agrarische ondernemers ervaren, het verlies van vertrouwen en het gevoel niet gewaardeerd te worden. Over deze sociale impact van de landbouwtransitie bestaat nog weinig onderzoek.

Wageningen University & Research heeft een verkennende studie gepubliceerd over deze effecten en legt daarmee een basis voor verder onderzoek (zie pag. 7).

Tijd dus om de pauzeknop in te drukken.