Problematische wolf

De wolf beroert de gemoederen met als voorlopig hoogtepunt de fakkeltocht in Oudsbergen. Verontruste bewoners van het platteland gaven uiting van het gevoel niet begrepen te worden.

Tijdens de strooptochten van de wolf hebben wij intens meegewerkt aan het gezamenlijk SALV-Mina advies over de wolfwerende maatregelen voor particuliere “klein”veehouders. We danken de VAC-schapenhouders voor de gewaardeerde inbreng. U kan het advies raadplegen op onze website (www.vac.eu).

Het advies en tevens onze inbreng beperkt zich tot de wolfwerende maatregelen en spreekt zich geenszins uit over de problematiek.

In de pers en sociale media worden ongenuanceerde standpunten verkondigd die de eigenschap hebben om niets bij te dragen tot het debat. Veel ruis in de rand.

Vandaar dat wij eens willen focussen op de sociale kant van het verhaal. Vanuit natuur worden de houders van schapen, runderen en paarden verweten te weinig en te laat wolfwerende afsluitingen te plaatsen. Tijdens een interview op Radio 1 naar aanleiding van het “omploegen” van een tuin door everzwijnen stelde een vertegenwoordiger van natuur dat de eigenaar zijn goed volledig en degelijk moet omheinen.

Een omheining rond een gemiddelde bouwkavel/tuin kost al gauw ettelijke maandelijkse pensioenen. Een tussenkomst in de wolfwerende maatregelen wordt begroot op €3720 per ha.

Het is sociaal onaanvaardbaar dat plattelandsbewoners op eigen kosten hun levenswerk en welbevinden (tuinen) moeten beschermen tegen de everzwijnen.

Het geeft te denken dat beperkte subsidies worden gegeven voor wolfwerende maatregelen om het draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf te verstevigen terwijl 10% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. De natuurboys liggen daar niet van wakker. Agrarische ondernemers staan onder voortdurende druk om de resultaatsverbintenissen te halen.

Plattelandsbewoners worden verweten voor eigen schuld dikke bult.

De media, aangestuurd door de wolvenexperts, hebben de wolven, door het toedichten van namen, geromantiseerd. Wij hebben de Franse haan, Maurice in gedachten. Maurice werd het symbool van de weerstand op het platteland. Maurice dwong respect af. Het platteland en haar bewoners vragen om begripvol en met respect behandeld te worden.

De aanwezigheid van de wolf is problematisch of hij nu probl….wolf wordt genoemd of niet.