Protesteren is een recht

Een demonstratie is een vorm van protesteren zoals er zijn: stakingen, briefacties, stiptheidsacties, enz…

Een demonstratie is een recht. Het recht op de vrije meningsuiting is in ons land beperkt in de open ruimte. Dit gezegd zijnde, de protestacties, zeker in Nederland, lijken te verharden. De betrokken politici, gezagsdragers en handhavers hebben begrip voor de situatie waarin de demonstranten zich bevinden doch vinden het niet kunnen dat er grenzen worden overschreden.

Vooral politici focussen op de verharding. Maar wat wil je wanneer agrarische ondernemers gedurende jaren worden geconfronteerd met een snel wijzigende regelgeving, een handhavingsbeleid over zich heen krijgen, meermaals jaarlijks onaangekondigd worden gecontroleerd, dagelijks worden bespied door een satelliet, weinig tot geen respect krijgen, natuurjongens zich onaantastbaar wanen, … Hierdoor geraakt het inhoudelijke en vooral de argumentatie van het waarom op de achtergrond.

De betrokkenen keren zich tegen de Overheid, een fenomeen dat nieuw is voor Nederland en pas sinds Corona ingang kent in het overgereguleerd land.

In ons land wordt in menig enquête de Overheid bestempeld als een risicofactor voor het agrarisch ondernemen. Het zit waarschijnlijk in onze genen om de Overheid niet als partner te beschouwen, in tegendeel zelfs en is de ontgoocheling in de Overheid minder bruusk dan in Nederland.

In beide landen willen de agrariërs gehoord worden. Het is schandelijk dat net nu de bevolking met meer vraagtekens dan ooit zitten, onze volksvertegenwoordigers uitblinken in afwezigheid in het Vlaams Parlement en zittingen verdaagd worden omwille van te weinig aanwezigen (?).

Het is ongehoord dat door de rigide (Europese) regelgeving de natuurjongens zich zo machtig voelen dat luisteren niet meer kan.

We staan voor een warme zomer en waarschijnlijk een nog hetere herfst.

Toch willen we u en uw familie de nodige rust en vrijheid toewensen tijdens de komende vakantieperiode. Het zal u goed doen.

Volgende VAC-flash verschijnt op vrijdag 5 augustus 2022.
Nieuwigheden vindt u terug op uw VACcent of onze website www.vac.eu