Rapport

Met Nieuwjaar worden er diverse lijstjes gemaakt, welk een blik kan werpen over hoe de samenleving evolueert.

Op het einde van het jaar worden rapporten opgesteld en gepubliceerd? We hebben deze VAC-flash een beetje gereserveerd om een aantal rapporten in te leiden.

De eiwitstrategie komt onder stoom. Het voortgangrapport toont aan dat er ernstig werk wordt gemaakt om eiwitten lokaal te produceren en/of te recupereren.

Het voorbije jaar hebben de partners nieuwe streefdoelen ontwikkeld om deze eiwittransitie zeer concreet te maken. Duurzaam diervoeder, duurzame dierlijke productie, meer plantaardige eiwitten, meer nieuwe eiwitten, meer productdiversiteit en duurzame eiwitconsumptie.

Het rapport over de micro-slachthuizen illustreert hoe de hollende regelgeving en normering het lokale economische aspect van de veehouderij quasi onmogelijk maakt.

Om te voldoen aan de normen is een micro-slachthuis economisch niet levensvatbaar; De lokale productie wordt geremd door de regelgeving, opgesteld door diezelfde overheid die het lokale en korte ketenverhaal hoog in het vaandel draagt.

De SALV, vervult haar rol als adviesraad in de landbouwmaterie met overtuiging. Het is niet gemakkelijk een alles dekkend advies te formuleren gezien de diverse samenstelling van de Raad. Maar er is dialoog, er wordt geargumenteerd en geluisterd.

Op eigen initiatief, stelt de Raad waar nodig een advies op en bezorgt dit aan bevoegde Minister. Het lijkt een ver verhaal doch de adviezen waarvan we de inleiding publiceren, over het dierenwelzijn van kalkoenen en de bestrijding van de Aziatische hoornaar, hebben een grotere impact op onze sector dan we op het eerste zicht kunnen vermoeden.

Op de achterflap van deze VAC-flash zetten we onze jaarlijkse brochure over de rendabiliteitscijfers in de schijnwerpers.

In deze waarschijnlijk rustiger dagen stof om eens te doorbladeren.

Spijts het gebrek aan een zekere toekomst, wensen we iedereen een succesvol 2024 toe.