beelden cirkels 2

Rust en anders …

De maanden juli en augustus zijn voor velen een periode van “rust”. Alhoewel, als je bepaalde stresstoestanden op de weg, luchthaven en hotels ziet dan lijkt “rust” verder weg dan ooit. Is opgedrongen “rust” wel rustgevend?

Agrarische ondernemingen kennen geen rustperioden. Ze kennen wel rustigere periodes.

Een kernwoord van het project “welbevinden” is rust. Mentale rust vinden is belangrijk om de batterijen op peil te houden, om helder te blijven denken, om met aandacht en vooral goesting de doelstellingen te bereiken.

Maar dan ooit, in een jaar vol met stikstofarresten, GLB vernieuwingen, VLIF-aanpassingen, pachtdecreet en volatiele en geïndexeerde prijzen komt de rust niets te vroeg.

Rusten kan je best vertalen door genieten. Eenieder vult genieten in zoals het hem of haar betaamt. Belangrijk is dat je de definitie van genieten niet laat opleggen.

Wanneer je geniet van de omgeving, mensen rondom je, de gemeenschap, de dieren of zelfs de arbeid ben je goed op weg om rust te creëren voor jezelf en je naasten.

Misschien kan je tijdens het genieten andere inzichten, andere situaties, andere toestanden kortom het andere, anders appreciëren en benaderen. Misschien dragen deze andere waarnemingen of gewaarwordingen bij tot een betere inschatting en benadering van de eigen situatie. Zelfreflectie is een deugd.

De medewerkers van het VAC en VACcount hebben een hectisch jaar achter de rug om het bovenstaande toe te passen op de bedrijven van onze klanten. We willen onze klanten alvast hartelijk danken voor de appreciatie die onze medewerkers mochten ervaren voor de inzet en kennis.

De medewerkers van het VAC en VACcount gaan beurtelings genieten van een welverdiende vakantie. Er is permanentie voorzien. Woensdag is het onze telefoonvrije dag.

Geniet ervan, een rustig-gevende periode toegewenst!