Schouderklopje

Vorige VAC-flash hadden we het in ons editoriaal over het schap dat vol ligt met schouderklopjeszalf.

Nochtans, de melkveehouders verdienen een schouderklopje.

Uit een wereldwijde vergelijking van de ecologische voetafdruk van melk, uitgevoerd door ILVO, blijkt dat de melk nergens zo klimaatzuinig wordt geproduceerd als in Vlaanderen.

De studie gebeurde in het kader van het pas afgelopen VLAIO-onderzoeksproject KLIMREK, dat helderheid moest brengen waar de Vlaamse landbouwbedrijven staan in het klimaatverhaal, en op welke doordachte wijze zij stap voor stap kunnen verduurzamen.

Gedetailleerde klimaatscans op zowat 150 Vlaamse melkveebedrijven tonen dat één liter Vlaamse melk gemiddeld samengaat met slechts 0,99 kg CO2 equivalenten. Dat is lager dan de score van alle andere melk producerende landen.

Met 340.000 melkgevende koeien is de Vlaamse melkveestapel klein in vergelijking met grootproducenten.

Per koe ligt de melkproductie in Vlaanderen gemiddeld hoog (10.278 liter melk per lacterende koe per jaar). Dat komt onder meer door de raskeuze, het secuur bedrijfsmanagement op vlak van ziektepreventie en dierenwelzijn, de kennis rond graslandbeheer en mestverwerking en de precieze rantsoensamenstellingen volgens behoefte. Die factoren beïnvloeden de ecologische voetafdruk.

ILVO deed opzoekingen van klimaatgegevens in de gespecialiseerde Databank AgriFootprint 6.0. De internationale databank plaatste de Belgische melk al in de kopgroep, vlakbij de klimaatvriendelijke melkproducenten Denemarken en Nieuw-Zeeland.

De werkelijke impactmeting van de Vlaamse melkveehouderij toont een nog straffer beeld: Vlaanderen heeft de meest klimaatvriendelijke melk. Geen enkel land haalt dezelfde gemiddelde lage klimaatimpact score.

We zijn er nog niet. Voortdurend blijven agrarische ondernemers inzetten op innovatie van verbeterde technieken en het toepassen van nieuwe inzichten. Geen holle slogans doch intern op de bedrijven wordt gewerkt aan een klimaatvriendelijker landbouw.

Het zou jammer zijn, zowel voor de drive tot innovatie als voor het debat, dat de resultaten van dit vergelijkend onderzoek inhoudloos en sloganesk worden bekritiseerd.