Sentiment

Het Departement Landbouw&Visserij publiceerde onlangs een eerste verkennende analyse van het bedrijfseconomische plaatje van de korte keten.

Een synthese met bijzondere aandacht voor de bedrijfseconomische opbouw van de resultaten leest u verder in flash 17.

Ons bedrijfseconomisch boekhoudprogramma VACwerk voorziet in een module “rechtstreekse verkoop”. De analyse uit de resultatenrekeningen van onze aangesloten boekhoudingen is gelijklopend met het gepubliceerde rapport. Op een bepaald punt is de volume van de verkoop doorslaggevend binnen het winstmodel tenzij de korteketenaar het sentiment kan laten doorwegen in de meerwaarde-creatie.

We nemen de prijsvorming van de niet-verwerkte producten onder de loep. Aardbeien in de korte keten worden 23% duurder verkocht dan binnen het gangbare circuit. Voor witloof bedraagt de stijging 86% en voor aardappelen tussen de 500% (bewaar) en 700% (vroege).

Merkt u het belang van het sentiment? Witloof ten opzichte van de aardbeien.

De korte keten was in 2020 booming business gedreven op het sentiment “lokaal en zekerheid” ten gevolge van de lockdown tijdens de Corona-crisis. Vele nieuwe klanten hebben toen de korte keten ontdekt. Het sentiment verdween geleidelijk met het verdwijnen van de mondmaskers.

Sentiment kan irrationeel zijn. Net daarom is sentiment een belangrijk onderdeel in de marketing.

Sentiment kan je zelf creëren en onmisbaar maken bij uw klant of sentiment wordt extern gecreëerd en u speelt erop in.

Wilt u uw klanten behouden en het aantal klanten of besteding per klant uitbreiden is een peiling naar het sentiment van uw klant een belangrijke tool. Vooral op sociale media en websites kan en wordt er gepeild naar sentiment binnen het klantenbestand.

De verkoop in de korte keten is één zaak, de marketing van uw verkooppunt is een belangrijke andere zaak.

Het VAC is erkend voor marketing advies voor bio bedrijven. Doe er beroep op.