Stilstand

Aandachtige lezers van dit blad hebben het gemerkt. Het citaat links van dit blad is gesneuveld wegens plaatsgebrek.

Tekenend voor een omgeving waarin we met zijn allen zijn verzand.

Het citaat voor dit nummer kwam uit het rapport over de wenselijkheid van de fusie van de gemeenten uitgegeven door het steunpunt bestuurlijke vernieuwing.

Het citaat is als volgt:

Bij de Vlaamse overheid is volgens de onderzoekers een centralistische cultuur van regelneverij gegroeid waarbij vanuit Brussel van alles en nog wat opgelegd wordt aan de lokale besturen.

De linkerkant van dit blad staat vol met verwijzingen naar regelgeving en wat er dient te gebeuren. Men zou haast vergeten dat ondernemen onze hoofdtaak is.

Het juridisch advies over het stikstofdecreet is niet eenduidig. Een werkgroep buigt zich verder over deze kwestie.

De Vlaamse overheid verstrikt zich in haar eigen regelgeving.

We citeren uit de open brief van 21 werkgevers- en sectororganisaties:

Waar we lang voor gewaarschuwd hebben, is vandaag realiteit geworden. De vergunningenstop in Vlaanderen is reeds een feit. Sinds het Ineos-arrest en het intrekken van de ministeriƫle stikstofinstructies heerst er complete rechtsonzekerheid op het terrein. Tal van bedrijven met uitbreidingsplannen of bedrijven die hun bestaande activiteiten moeten hervergunnen, kampen met vergunningsproblemen. Vergunningverlenende overheden stuiten op onredelijke adviezen, talmen met beslissingen of weigeren zelfs nog langer vergunningsaanvragen te behandelen zodra er maar de minste stikstofuitstoot mee gemoeid is. In de komende weken en maanden zal het aantal vastgelopen dossiers in alle economische sectoren niet meer te overzien zijn. Vlaanderen dreigt te verzanden in een stikstofmoeras en internationaal als investeringslocatie uit de boot te vallen. Misgelopen investeringen staan gelijk aan misgelopen jobs en welvaart.

We kunnen erover meespreken, bedrijven met aflopende vergunningen verkeren in rechtsonzekerheid. Overnames worden uitgesteld, kredieten worden niet meer verschaft.

Het ooit dynamische Vlaanderen wordt gegijzeld door haar eigen politieke klasse.