Stockholm syndroom

Eindelijk zijn we vanaf deze VAC-flash gestart met de informatieverstrekking, wat trouwens onze opdracht is, over het nieuwe GLB 2023.

Op het moment dat deze VAC-flash bij de drukker is, zijn de teksten nog onder voorbehoud. We hopen, samen met u, dat wanneer u deze VAC-flash in de bus vindt, er een politiek akkoord is binnen de Vlaamse Regering over de uitvoering van het GLB 2023.

Nog een paar dagen en het bemestingsseizoen trekt zich op gang voor de meststoffen type 2. Onder welke regelgeving? MAP 6 of MAP 7.

Zelden hebben we meegemaakt hoe verschillende dossiers, stikstof, MAP 7, GLB 2023, in de wacht staan. Zelden werden de agrarische ondernemers zo in de wind gezet.

Overnemers, starters, intreders, ondernemingen met een investeringsplan, allen staan in de wacht totdat er duidelijkheid komt over de modaliteiten en onder welke voorwaarden de plannen kunnen uitgevoerd worden. Voor stappen die slechts éénmaal in een loopbaan worden gezet, dient er gewacht te worden.

Een verkeerde stap en de gevolgen slepen een groot gedeelte van de loopbaan mee.

Teeltplannen zijn in het najaar opgemaakt, op basis van historieken, marktgegevens, percelen enz. Om rekening te houden met de conditionaliteit en andere voorwaarden zal het een hele klus worden de komende weken om een optimale verzamelaanvraag in te dienen.

De agrarische ondernemers worden gegijzeld door de politiek onder druk van actoren rond de onderhandelingstafel die menen na de onderhandelingen hun gelijk te moeten halen voor de rechtbank.

Het stockholmsyndroom is een fenomeen waarbij de gegijzelde sympathie begint te vertonen voor de gijzelnemer en of zijn/haar idealen.
Misschien kunnen we spreken van het Brusselsyndroom. Een fenomeen waarbij niemand weet wie de gijzelnemer of gegijzelde is. Of sterker waarbij niemand claimt dat hij/zij gijzelnemer of gegijzelde is.

Voor ons is het duidelijk, wie de gegijzelden zijn. Jullie !!!