Tele-syndicalisme

De voorbije 13 maanden zijn de zakelijke contacten via de digitale weg schering en inslag geworden. Voor het merendeel van de vergaderingen is een video-conference een tijdbesparend en efficiënt middel op voorwaarde dat de organisator en de deelnemers zich houden aan een ongeschreven protocol. Er zijn steeds weerkerende tips en tricks die het vergaderen efficiënt en aangenaam maken.

Nochtans missen we voor een belangrijk overleg de psychologie van de lichaamstaal, het oogcontact, de sfeer, enz. Het is in deze context dat het afgelopen jaar en waarschijnlijk de komende tijd menig belangrijk overleg zal georganiseerd worden zoals de stikstofproblematiek, kunstmestregister, GLB past 21, enz.

Het is voor agrarische ondernemers niet gemakkelijk om inzake tijdsbesteding keuzes te maken voor het syndicaal belang of de eigen onderneming. De moderne bedrijfsvoering vergt zoveel energie, inzet en tijd van de ondernemer dat er weinig rest om syndicaal actief te kunnen zijn.

Het VAC biedt aan haar syndicaal geëngageerde leden het nieuwe platform aan: VAC-intranet, De leden kunnen op het platform terecht voor de verslagen, de analyses, studiewerk in progress, de syndicale agenda, en dit 24/7.

Tevens kunnen de leden hun inzichten, standpunten en commentaren kwijt via het chat-programma.

Is het agrarisch syndicalisme nodig?

De vraag stellen is ze beantwoorden. De belangen van de autonome agrarische ondernemers behartigen, en enkel deze belangen, en dit op eigen kracht, is onze missie en verkrijgt meer en meer respect en appreciatie.

Neem het kunstmestregister. De reden om dit vehikel te lanceren is ons bekend. Het vehikel zelf is alweer een administratieve last bij met een timing in het drukste seizoen van het jaar. Welk nut deze registratie heeft? Joost mag het weten.

Het digitaal register is er nu. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en hebben onze voorstellen tot een werkbaarder digitaal register bezorgd aan de VLM. Dit zien wij als een deel van onze syndicale actie. Hoe kunnen we opgelegde maatregelen zo efficiënt en duurzaam mogelijk implementeren op de agrarische ondernemingen. Zinloze maatregelen blijven we in vraag stellen.

Heb je een syndicaal hart en wens je op de hoogte te blijven van het overleg, tendensen en standpunten en wil je de vinger aan de pols houden, stuur ons een mail en we verwelkomen je graag op het VAC-intranet.