Veel voeten in de aarde

Niet onverwacht werd er vervuiling vastgesteld in de gronden op en in de buurt van de Oosterweelwerken. Wie daar passeert te midden de gigantische werkzaamheden zal zich weleens de vraag gesteld hebben, wat er allemaal boven gehaald zou kunnen worden. Onmetelijk aantal kubieke meters grond, van oorsprong uit de omgeving van industriegebied wordt er verplaatst en plots is er PFOS. Men kan zich terloops de vraag stellen waarom de zogenaamde brownfields niet ingekleurd kunnen worden als natuurontwikkelingsplan in plaats van goede vruchtbare landbouwgrond in te ruilen voor natuurontwikkeling.

Los van de politieke verantwoordelijkheid, toont het PFOS-verhaal de kwetsbaarheid van de daar gevestigde agrarische ondernemingen. Het afraden van het eten van groenten en eieren van eigen tuin kent zijn directe weerslag bij de korte keten bedrijven en zorgt voor onrust en onzekerheid bij alle agrarische ondernemers.

Het persbericht van het FAVV dat de resultaten van de stalen die binnen de algemene monitoring vallen geruststellend zijn, biedt perspectief voor de toekomst. Je leest hierover meer in deze Flash of het volledig persbericht op onze website.

De korte keten bedrijven zullen sterk moeten inzetten op hun overtuigingskracht om de consument gerust te stellen. Een moeilijke opgave en een uitdaging om in tijden van verwarrende berichten, sociale media, believers en non believers een juiste inschatting te maken voor het opstellen van een communicatieplan.

Afgelopen maanden heeft Maxim Thierens als student bacheloropleiding Agro-en Biotechnologie aan de HoGent een studie uitgevoerd over de haalbaarheid van het oprichten van een korte keten trefpunt op een industrieterrein. Wij willen Maxim feliciteren met de studie en de deelnemende ondernemers zowel producent als consument danken voor de bereidwillige medewerking.

De conclusie is alvast dat er een potentieel is om afzetmarkt te creëren met de ondernemingen en hun medewerkers gelegen in industrieterreinen en ambachtzones.

Kort samengevat is het essentieel dat de vermarkting een meerwaarde creëert voor het deelnemende bedrijf, dat de bestelling, de levering en de betaling op de meest comfortabele wijze dient te gebeuren en dat de producent het lokale en circulaire element hoog in het vaandel moet dragen.

Een marktpotentieel dat het aanboren zeker waard kan zijn.