Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

In de wandelgangen vernamen we dat de VLM een eerste ontwerp van MAP7 had voorgesteld aan een selectie van landbouworganisaties en natuurverenigingen.

De morgen hieropvolgend werd de tekst gepubliceerd in “De Tijd” en was het hek van de dam.

Op zondag spreekt minister Demir van een georkestreerde aanval. Belanghebbenden rolden over mekaar om de strafste perstekst gepubliceerd te krijgen.

Welke strategie hier achter zit, mag Joost weten, doch voor het VAC is het in dit stadium van machtsspelletjes en profileringsdrang eerder bijzaak. De VLM verspreidt een perstekst die we integraal overnemen in VAC-flash nr.22.

Bij het ter perse gaan van deze VAC-Flash ontvingen we de uitnodiging om deel te nemen aan het overleg MAP 7. Uiteindelijk is dit na alle heisa het voornaamste.

Het VAC zal deelnemen aan dit overleg. Onze bekommernis is en blijft dat de agrarische ondernemer ook in 2023 de agrarische onderneming winstgevend kan uitbaten.

Het VAC zal het dossier meten en wegen op haar merites. Het moet haalbaar zijn, werkbaar zijn en de agrarische ondernemers, ongeacht in welke type landbouw ze actief zijn, die bewijzen dat ze de doelstellingen halen en kunnen halen moeten gestimuleerd blijven worden teneinde de anderen mee over de streep te krijgen.

Dit kan door een evenwichtig MAP 7 te schrijven met voldoende handvaten en stimuli voor diegene die het best aardig doet op vlak van de milieudoelstellingen.

En ze zijn met velen. Het aantal agrarische ondernemingen die gebruik kunnen maken van de vrijstelling ten gevolge van gunstige bedrijfsevaluatie is meer dan verdrievoudigd.

Deze agrarische ondernemers verdienen het nodige vertrouwen. De poppenkast van de afgelopen week en de forse verklaringen hebben een averechts effect. Ook bij de duurzaam presterende agrarische ondernemers ontstaat er moedeloosheid en een “je m’en foutisme”.

Waartoe dient dit alles nog?

De inbreng vanuit het veld wordt superbelangrijk. Daarom een oproep aan jullie en sluit aan bij onze VACbond groep. Uw mening, uw idee en uw standpunt stofferen onze standpunten.