Wanneer bemoeienissen, bekommernissen worden

Een gerenommeerd jurist zei ons ooit, dat wanneer de Overheid één probleem oplost ze drie nieuwe problemen creëert.

Dit om aan te tonen dat het oplossingsgericht denken niet onvoorwaardelijk doordrongen is bij de Overheid.

In de marge van de onderhandelingen over MAP 7 ondernemen de landbouworganisaties een zoveelste poging om de VLM duidelijk te maken dat de kunstmeststofregistratie werkbaarder en resultaatgerichter kan. De termijnen tot registreren moeten langer en op perceelsniveau moet je in een oogopslag het saldo kunnen raadplegen.

(Agrarische) ondernemers zijn ongeduldig van aard en kiezen de kortste weg om resultaat te boeken. Niet zo bij de Overheid en de door de Overheid gefinancierde organisaties. Ellenlange discussie gaan menig document, rapport of advies vooraf, waarbij je kan afvragen welk uiteindelijk de impact is op de agrarische ondernemingen.

Velen onder ons hebben het sterk gevoel dat iedereen zich moeit met het platteland, haar economisch weefsel en de agrarische ondernemingen. Het heeft geen naam of er wordt een etiket opgeplakt, een probleem gecreëerd of een akkefietje groeit uit tot een onoverzichtelijk kluwen.

Dan verwordt een bemoeienis tot een bekommernis voor de agrarische ondernemer.

We hebben strenge regels op het dierenwelzijn. Met veel poeha werd de Vlaamse codex dierenwelzijn aangekondigd uitgebreid met nieuwe of verfijnde regels. Gelukkig hebben we onze democratische rechtsregels en kunnen/mogen we onze bekommernissen uiten.

We kunnen naar diverse bemoeienissen-dossiers refereren die met de voeten vooruit worden behandeld. Deze dossiers zijn een bekommernis voor iedereen die het platteland, haar economisch weefsel en de agrarische ondernemers ondersteunen.

We herhalen het, we prijzen ons gelukkig dat we als middenveldorganisatie in overleg kunnen gaan om de bekommernissen te uiten, te verwoorden en oplossingen aan te reiken.

Jammer dat sommige het als een bemoeienis ervaren en meer bekommerd zijn om het eigen gelijk.