Welbevinden

Op 19 juni jl werd het netwerk-event “welbevinden van landbouwers” georganiseerd.

Het VAC heeft vanuit haar missie om de agrarische ondernemers “te ontzorgen” actief deelgenomen aan het actieplan dat voorafgaat aan het event.

Tijdens het event mochten we getuige zijn van een openhartige en confronterende getuigenis van een agrarische ondernemer. De minister van landbouw aanhoorde en nam de tip mee om meer empathie aan de politieke onderhandelingstafel toe te laten.

Het deelnemersveld was zeer divers. Uit alle tussenkomsten en toespraken van de deelnemers blijkt dat iedereen vanuit zijn positie binnen en buiten de sector de problematiek juist omschrijft en als uit één mond sprekend, de kern van het probleem aanduidt.

We onthouden twee kernwoorden/zinnen. Pak de oorzaak aan, draai de spreekwoordelijke kraan toe en gun de agrarische ondernemers rust.

We willen hier in het kort de engagementen weergeven die het VAC binnen het actieplan onderschrijft:

VAC bouwt een vertrouwensrelatie op door een dossierbeheerder aan te stellen die fungeert als eerste aanspreekpunt voor de agrarische ondernemer.

We vinden bedrijfsbezoeken belangrijk. Ondanks de zware kost ervan, blijven we investeren in een geregeld bedrijfsbezoek. Zo voorkom je te verworden tot een dossiernummer. Om gericht de voelsprieten te ontwikkelen voorziet het VAC in opleidingen voor zijn medewerkers over het bestaande hulpaanbod, coaching-technieken en de doorverwijsmogelijkheden.

Het VAC zet erop in om het bedrijfseconomisch inzicht te versterken door de klant wegwijs te maken in de boekhoudkundige termen en de betekenis ervan voor hun bedrijf. VAC legt in zijn contacten met agrarische ondernemers de nadruk op de sterke punten van de bedrijfsvoering, maar zal ook de zwakke punten benoemen en het specifieke advies formuleren.

Het VAC verzamelt de nodige informatie en bespreekt deze met de agrarische ondernemer zodat hij/zij een optimale strategisch als tactisch beslissing kan nemen.

In het overleg met de overheid streeft het VAC naar zo weinig mogelijk uitzonderingen. We pleiten voortdurend voor een generieke regelgeving die ondanks de specifieke bedrijfstakken toepasbaar is in alle bedrijfstakken. Onze afgevaardigden staan als bedrijfsadviseur met de beide voeten op het veld en weten hun ervaring te delen op het overleg. Tevens hebben we bijzondere aandacht voor de juridische zekerheden of het ontbreken ervan.

VAC informeert op een duidelijke en begrijpbare manier, over de regelgeving en dit op maat van de agrarische ondernemers via VAC-flash – www.vac.eu, – Actua op VACcent en de VACcent berichten zowel in groep als individueel. De redactie tracht het positivisme structureel in te bedden in haar communicatie.