Wensdenken

Generaal Nico Tak (NL) wordt landmacht–commandant van het snelle reactieleger van de NAVO. Wordt een NAVO-land aangevallen door Rusland komen ze in actie. Tak houdt daar serieus rekening mee en vindt dat we moeten oppassen voor wensdenken. “Het eerste wensdenken was natuurlijk dat het in onze optiek het niet waard zou zijn voor Poetin om Oekraïne aan te vallen. We wilden dat het niet waar was en dus was het niet waar in ons hoofd. Dat is natuurlijk onzin.” Datzelfde wensdenken ziet de commandant nu weer in Oekraïne gebeuren. “We willen niet dat Poetin wint, we willen dat Oekraïne wint. We willen dat zo graag dat we het gaan geloven en juist daar moeten we voor oppassen.

Dezelfde val is gespannen over MAP 7. Door de positieve tendensen te minimaliseren in het mestrapport 2022 en de duiding ten voordele van de landbouw achter wegen te laten ontstaat een wensdenken dat het slechter gaat met de waterkwaliteit. Andersom mag dit ons, agrarische ondernemers, niet verblinden om “niet slechter worden” gelijk te stellen met “het wordt beter”.

Misschien is dit nu het drama van de opeenvolgende MAP-pen.

Zijn wij als landbouworganisatie te ver gegaan in het wensdenken waardoor de overkant van de tafel geruisloos een complex verhaal kon schrijven waarin een kat haar jongen niet meer vindt. Of het halsstarrig vastklampen van de natuurorganisaties aan de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn water terwijl niemand zich afvraagt of deze nog up to date zijn.

Of is het wensdenken dat, mocht de milieuwetgeving een federale Belgische materie zijn, de MAP-doelstellingen haalbaar zouden zijn.

Koning Eenoog in het land van de blinden.

Alle filosofie op een stokje. Het gaat de verkeerde kant uit. Onze grootste bekommernis is het vrijwaren van het ondernemerschap van de agrarische ondernemingen die zich hebben aangepast aan de voortschrijdende verstrengingen en die geconfronteerd worden met een complexe wetgeving, administratieve overlast en onnodige kosten. Deze groep vertegenwoordigt veruit de meerderheid en verdient meer steun van alle actoren rond de tafel. De mens achter het bedrijf is in deze belangrijker dan het saldo per ha uitgedrukt in Euro.

Misschien een wensdenken …