Zomer 2022

Wegens vakantie van de redactie is dit nummer in de eerste week van augustus samengesteld en dreigt minder actueel te zijn dan verhoopt.
We hopen samen met u dat er tijdig voldoende regen mag vallen.

De droogte waarmee we dit jaar worden geconfronteerd is de zevende uitzonderlijk klimatologische omstandigheid op rij.

In 2016 werd de wind en regen erkend als ramp. 2017, 2018, 2019 en 2020 werden erkend als landbouwramp voor droogte. Tenslotte werd de overvloedige neerslag van 2021 erkend als landbouwramp. Momenteel is er nog geen weet van een erkenning tot landbouwramp voor 2022.

Heeft u schade of verwacht u schade en heeft u een bredeweersverzekering, neem contact op met uw verzekeraar om de schade te komen vaststellen. Dit moet voor de oogst hebben plaatsgevonden.

Wie nu nog twijfelt aan het wijzigende klimaat zal waarschijnlijk van een andere planeet komen.

We hebben ons steeds wantrouwig opgesteld jegens data die moeten gerespecteerd worden en dit met de wetenschap dat natuurlijke processen niet volgens een kalender werken. Telkenjare hebben we de bevoegde instanties gevraagd om hiervoor de nodige aandacht te hebben en pragmatisch om te gaan met de uiterste data.

In dit nummer leest u tegen welke datum een actie dient ondernomen te worden.

We appreciƫren de houding van het departement Landbouw en Visserij aangaande het tijdig inzaaien van de groenbedekkers. Indien de datum van 19 augustus in de Polders niet kan gehaald worden, dient u dit te melden aan de buitendienst.

Tevens wordt er een slag om de arm gehouden voor de verdere toekomst.

Zo zien we het graag.