Gebruik ecocheques op agrarische ondernemingen

Hier doen we het voor …

In diverse overlegorganen hebben vertegenwoordigers van het VAC meermaals het idee geopperd om een gangbaar praktijk zoals de ecocheques toe te passen op de agrarische ondernemingen. We zijn dan ook blij dat deze regeling sinds 1 januari van kracht is . Het sterkt ons dat goede ideeën toch doorstromen naar het beslissingsforum. Hier doen we het, per slot van rekening, voor.

Sinds 1 januari 2022 kunnen ecocheques worden gebruikt voor land- en tuinbouwproducten uit de korte keten.

Er werd een nieuwe categorie toegevoegd aan de lijst van ecologische producten en diensten om bij te blijven met de nieuwe ecologische evoluties en ontwikkelingen. De korte keten is een distributiesysteem waarbij maximaal 1 tussenpersoon tussen de producent (land- of tuinbouwer) en de consument staat. De bedoeling is om duurzamere consumptie van lokale land- en tuinbouwproducten aan te moedigen. Het lokale karakter is immers een belangrijk aspect van de korte keten. Concreet zullen ecocheques worden aanvaard voor de aankoop van land- en tuinbouwproducten die in de korte keten worden verkocht door houders van de licenties “Recht van bij de boer” en “En direct de la ferme”, erkend door de VLAM en APAQ-W. De verkooppunten van de korte keten zijn: hoeves of hoevewinkels, al dan niet op het bedrijf gelegen; automaten; zelfpluk; boerenmarkten; voedselteams; afhaalpunten van groenteabonnementen; CSA-boerderijen (Community Supported Agriculture); webwinkels; coöperaties; Buurderijen.

Download: “Lijst ecologische producten en diensten