Richtlijnen transport runderen

Deze gids is bedoeld voor alle betrokkenen bij enig stadium van het vervoer van volwassen vee. Het doel van deze gids is om alle betrokkenen te helpen bij het bepalen of een volwassen rund1 geschikt is voor vervoer. Deze gids is uitsluitend van toepassing op de omstandigheden waarin volwassen runderen worden vervoerd.

Download: “Praktische richtlijnen voor bepalen geschiktheid vervoer volwassen runderen